Školení první pomoci

Nově poskytujeme školení první pomoci pro laiky i organizace v rámci urgentní medicíny se zaměřením na:

  • resuscitace – kardiopulmonální resuscitace (KPR)
  • zástava masivního krvácení
  • zranění, vdechnutí cizího tělesa, popáleniny, šokové stavy, kolaps; jakékoliv stavy, kdy postižený ztrácí dědomí
  • psychická podpora, zajištění tepelného komfortu, zajištění bezpečnosti vlastní/pacienta
  • na prvním místě však vlastní bezpečnost!§!

Zavolejte