Ochrana měkkých cílů

Nově provádíme pro soukromé a veřejnoprávní subjekty školení problematiky ochrany měkkých cílů:

“měkké cíle“ (soft targets) označení je bezpečnostní komunitou používáno pro označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům, která jsou pro tuto svou charakteristiku vybírány zejména v poslední době jako cíl takovýchto útoků, typicky útoků teroristických. 

Naproti tomu hard targets – tvrdé cíle, kterými jsou dobře chráněné a střežené objekty útoků (např. některé státní objekty, vojenské objekty, objekty dalších bezpečnostních složek).

Vychází se přitom z optiky útočníků a jejich cíle, vše je zaměřené na pravděpodobnost útoku, nezkoumá pouze jeho dopad a význam pro společnost.

Zavolejte